Customer support:info@kulina.mt

Casserole Fissler

21 items total
Casserole pot BONN 24 cm, 4,5 l, Fissler
130 €
FS86122240000
Casserole pot HAMBURG 20 cm, 2,5 l, Fissler
96 €
FS81120200000
Casserole pot ORIGINAL-PROFI COLLECTION 24 cm, 4,6 l, Fissler FS84138240000
Casserole pot SAN FRANCISCO 16 cm, 1,4 l, Fissler FS40123160000
High casserole pot ADAMANT 18 cm, black, aluminium, Fissler FS156114180000
High casserole pot ADAMANT 18 cm, black, aluminium, Fissler FS156115180000
High casserole pot ADAMANT 20 cm, black, aluminium, Fissler FS156115200000
High casserole pot ADAMANT 20 cm, black, aluminium, Fissler FS156114200000
High casserole pot ADAMANT 24 cm, black, aluminium, Fissler FS156115240000
High casserole pot PURE 20 cm, silver, stainless steel, Fissler FS86115200000
High casserole pot PURE 20 cm, silver, stainless steel, Fissler FS86114200000
High casserole pot VISEO 20 cm, silver, stainless steel, Fissler FS84117200010
High casserole pot VISEO 24 cm, silver, stainless steel, Fissler FS84117240010
Low casserole pot ADAMANT 24 cm, black, aluminium, Fissler FS156124240000
Low casserole pot ADAMANT 24 cm, black, aluminium, Fissler FS156125240000
Low casserole pot ADAMANT 28 cm, black, aluminium, Fissler FS156125280000
Low casserole pot PURE 20 cm, silver, stainless steel, Fissler FS86125200000
Low casserole pot PURE 24 cm, silver, stainless steel, Fissler FS86125240000
Low casserole pot VISEO 20 cm, silver, stainless steel, Fissler FS84127200010